Menu Zamknij

Prawo spadkowe Kraków 
spadek

Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa spadkowego.

Prawo spadkowe

Jakie są potrzebne dokumenty spadkowe?

Akt zgonu: Dokument ten jest podstawowym dowodem śmierci osoby, na podstawie której następuje dziedziczenie.
Akt urodzenia osób dziedziczących: Dokument ten może być wymagany, aby potwierdzić, kto są prawowitymi dziedzicami.
Akt notarialny o stwierdzeniu dziedziczenia: Notariusz może sporządzić akt, który potwierdza, kto jest spadkobiercą i jakie składniki majątkowe obejmuje spadek.
Oświadczenie o przyjęciu spadku lub odrzuceniu spadku: Spadkobiercy muszą zdecydować, czy przyjmują spadek, czy go odrzucają. Oświadczenie to musi być złożone w odpowiednim czasie i formie.
Akt poświadczenia dziedziczenia: Może być wymagane w sytuacjach, gdy nie ma testamentu, a dziedziczenie następuje na podstawie ustawowych zasad.
Testament: Jeśli zmarły sporządził testament, jest to ważny dokument, który określa, jak mają być rozdzielone jego majątkowe aktywa po śmierci.
Dokumenty potwierdzające własność składników majątkowych: Takie dokumenty mogą obejmować akty notarialne, umowy, tytuły własności, rachunki bankowe itp.
spadek
Prawo spadkowe Kraków