Menu Zamknij

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa to proces prawny, który ma na celu formalne stwierdzenie ojcostwa dziecka przez mężczyznę, który nie jest wymieniony jako ojciec na akcie urodzenia dziecka. Proces ten może być inicjowany przez matkę dziecka. Czasami inicjatorem jest ojcieclub sam zainteresowany po osiągnięciu pełnoletności.

Uznanie ojcostwa może być dokonane na kilka sposobów, w zależności od obowiązującego prawa krajowego.

Dobrowolne uznanie ojcostwa to pierwszy sposób. Najczęściej domniemany ojciec dobrowolnie uznaje ojcostwo, składając odpowiednie oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego lub sądem. W takim przypadku, jeśli matka dziecka zgadza się na to uznanie, proces jest stosunkowo prosty i szybki.

Kolejny dużo trudniejszy to uznanie ojcostwa przed sądem. Dzieje się to wtedy gdy matka dziecka lub domniemany ojciec nie zgadzają się co do ojcostwa, sprawa może zostać rozstrzygnięta przez sąd. Sąd może zarządzić przeprowadzenie testu DNA, aby ustalić ojcostwo.

Jaka jest procedura uznania ojcostwa?

Składanie oświadczenia: W przypadku dobrowolnego uznania, zarówno matka jak i domniemany ojciec muszą złożyć oświadczenie. Jeśli dziecko jest pełnoletnie, jego zgoda również może być wymagana.

Zgoda matki: W większości jurysdykcji zgoda matki jest niezbędna do uznania ojcostwa. Jeżeli matka dziecka jest nieletnia, jej prawni opiekunowie mogą być zobowiązani do wyrażenia zgody.

Badanie DNA: W przypadkach spornych sąd może zarządzić przeprowadzenie badania DNA, aby ustalić ojcostwo z dużym stopniem pewności.

Zmiana aktu urodzenia: Po uzyskaniu formalnego uznania ojcostwa, akt urodzenia dziecka jest zwykle aktualizowany, aby uwzględnić nazwisko ojca.

Uznanie ojcostwa skutki prawne?

Uznanie ojcostwa pociąga za sobą obowiązek finansowego wsparcia dziecka przez ojca. Dziecko uzyskuje prawa do dziedziczenia po ojcu, a ojciec po dziecku.

Ojciec może uzyskać prawa do opieki nad dzieckiem i podejmowania decyzji dotyczących jego wychowania i edukacji.