Menu Zamknij

Zachowek co to takiego?

Zachowek to termin prawny używany w kontekście dziedziczenia, który odnosi się do części spadku, która przysługuje określonym bliskim krewnym zmarłego, nawet jeśli nie zostali oni uwzględnieni w testamencie.

Zgodnie z prawem, pewne kategorie osób, takie jak dzieci, małżonek czy rodzice zmarłego, mają prawo do otrzymania określonej minimalnej części spadku, niezależnie od treści testamentu.

Zachowek ma na celu zapewnienie ochrony finansowej najbliższym członkom rodziny zmarłego.

Zachowek co to takiego?

Wysokość zachowku jest zazwyczaj określona jako procent wartości spadku, na który krewni zmarłego mieliby prawo w przypadku braku testamentu, i różni się w zależności od systemu prawnego danego kraju.

W Polsce, na przykład, zachowek dla najbliższych członków rodziny (dzieci, małżonka, rodziców) wynosi połowę tego, co przysługiwałoby im w przypadku dziedziczenia ustawowego, a dla bardziej odległych krewnych (np. wnuków, rodzeństwa) – jedną czwartą.

Zachowek można żądać w ciągu pięciu lat od momentu, kiedy uprawniony dowiedział się o swoim prawie do niego, ale nie później niż dziesięć lat od otwarcia spadku.

Aby uzyskać zachowek, osoba uprawniona powinna podjąć kilka kroków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkowego. Proces ten może się różnić w zależności od jurysdykcji. Warto więc skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, aby uzyskać poradę dostosowaną do konkretnej sytuacji i obowiązującego prawa.