Menu Zamknij

Mediacje

Mediacje Kraków to proces alternatywnego rozwiązywania sporu, w którym mediator pełni rolę neutralnego podmiotu wspomagającego negocjacje poprzez dialog, identyfikację wspólnych interesów oraz współpracę nad znalezieniem rozwiązania korzystnego dla obu stron. Mediacje adwokackie

Mediacje Kraków Mediacje adwokackie

Na mediację możesz zapisać się sam! Nie czekaj, aż skieruje Cię na mediację Sąd w trakcie trwającego już postępowania.

Mediacje adwokackie mogą obejmować różnorodne sprawy, w tym sprawy cywilne, rodzinne, handlowe, pracownicze czy inne. Mają one na celu zapewnienie szybszego, bardziej efektywnego, elastycznego i bardziej zindywidualizowanego rozwiązania sporu niż tradycyjne postępowanie sądowe.

Jeżeli strony chcą dobrowolnie poddać się procesowi mediacji wystarczy, że złożą do mediatora wspólny wniosek lub jedna z nich złoży wniosek z potwierdzeniem od drugiej strony. Dalej wszystkim zajmie się już adwokat mediator !

Mediacje Kraków

Gdy negocjacje zakończą się porozumieniem mediator składa do Sądu wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem przez Sąd, co pozwoli na jej wykonalność w przyszłości. Tym sposobem ugoda zawarta przed mediatorem będzie równoznaczna z orzeczeniem Sądu i będzie podlegała egzekucji.

Mediacje adwokackie to forma alternatywnego rozwiązywania sporów, w której adwokat pełni rolę mediatora. Mediacje adwokackie mają na celu ułatwienie stronom w konflikcie osiągnięcia porozumienia bez konieczności rozstrzygania sporu przed sądem. Proces ten opiera się na dobrowolności uczestnictwa stron oraz aktywnym udziale mediatora, który jest doświadczonym adwokatem. Uczestnictwo w mediacji jest dobrowolne, co oznacza, że strony zgodnie decydują się na udział w procesie mediacyjnym. Mediator adwokacki pozostaje neutralny wobec obu stron konfliktu. Jego zadaniem jest pomagać stronom w porozumieniu, nie zajmując stanowiska ani nie podejmując stronniczych działań. Zasada tajności jest ważna w mediacji adwokackiej. Wszystkie informacje ujawnione w trakcie mediacji są poufne, a mediator nie może przekazywać ich dalej bez zgody stron.

Zapraszam na mediację do mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie!