Menu Zamknij

Zasiedzenie

Zasiedzenie to prawo do własności (lub innego prawa rzeczowego, np. użytkowania wieczystego, służebności) do nieruchomości lub ruchomości przez jej długotrwałe posiadanie pod określonymi warunkami. Proces…

sprzwiedliwość

Mediacje

Mediacje Kraków to proces alternatywnego rozwiązywania sporu, w którym mediator pełni rolę neutralnego podmiotu wspomagającego negocjacje poprzez dialog, identyfikację wspólnych interesów oraz współpracę nad znalezieniem…