Menu Zamknij

Zasiedzenie

Zasiedzenie to prawo do własności (lub innego prawa rzeczowego, np. użytkowania wieczystego, służebności) do nieruchomości lub ruchomości przez jej długotrwałe posiadanie pod określonymi warunkami. Proces…